Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Кампания "Усмихни се красиво"

Кампания "Усмихни се красиво"

19.04.2005 г.; 1449
Автор: Румяна Стефанова

Кампанията “Усмихни се красиво” за безплатни стоматологични прегледи на деца до 18 години в Ямбол набира скорост. Дните на детското стоматологично здраве са по инициатива на кмета на Ямбол Кирил Тодоров, Стоматологичен център 1, с подкрепата на “Рубелла Бюти” АД. Освен индивидуалните посещения на деца, обявените стоматологични кабинети се посещават и от групи от детските градини. Първите организирани пациенти бяха от ЦДГ “Пламъче”. 18-те малчугани освен прегледа на здравния си статус получиха четка и паста от фирма Рубелла, научиха се как правилно да мият зъбите си и разбраха, че зъболекарският стол не е страшен. След прегледите, учителките получиха списък с имената на децата, които имат проблеми, за да могат родителите им да предприемат мерки за запазване на стоматологичното им здраве. По време на кампанията организирана от Община Ямбол, Стоматологичен център1 и фирма Рубелла се попълват анкетни карти, които ще дадат представа за състоянието на съзъбието на децата на Ямбол. Кампанията “Усмихни се красиво” продължава до 1 май.