Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Въвеждане на временна организация на движение в Ямбол

Въвеждане на временна организация на движение в Ямбол

20.04.2005 г.; 1479
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед за временна организация на движението по улиците “ Проф. Нойков” и “Св.Георги” за срок до 31.12.05 г. За времето на затваряне на улица “Проф. Нойков” движението на МПС се пренасочва по улиците съгласно схемата на отбивния маршрут по проекта. Въвеждането на временна организация на движението се налага заради строителство на обект “Административна сграда на фирма ПСФ”АД и на основание чл.74 ал.1 от Наредба №16 за временна организация на движението при строителство и ремонт по улиците и пътищата, обнародвана в ДВ бр.72/2001 г.

Издадена е заповед за въвеждане на временна организация на движението по ул. Жорж Папазов” в отсечката ул. “Ал.Стамболийски” и ул. “Бузлуджа” за дните 23 и 24 април. При невъзможност за извършване на строителните работи в посочения срок, временната организация на движението се въвежда и на 25.04.05 г. Това се налага заради обект “Изграждане на двойно ВиК ПП водопровод за банка “Хеброс”. При евентуално прекъсване на строителните работи е в сила постоянната организация на движението.