Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Забрана за любителски риболов от 25 април до 10 юни

Забрана за любителски риболов от 25 април до 10 юни

20.04.2005 г.; 1563
Автор: Румяна Стефанова

От 25 април до 10 юни е обявената със заповед на Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил, обща забрана на любителския риболов в реките и вътрешните водоеми в страната. Тази година забраната е изместена по-късно заради студената зима и пролет. През този период в Ямбол любителски риболов може да се упражнява в баластиерните водоеми в местността “Гърлата” по време на размножителния период на рибата и другите водни животни.

За това се споразумяха Община Ямбол и териториално звено” Риболовен надзор” Ямбол при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

Ежегодно във водните обекти на страната се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване. Забраната се отнася за водни обекти, определени със заповед на Министъра на земеделието и горите, по предложение на ИАРА.

Предложението за разрешаване на любителския риболов в баластериерни водоеми в местността “Гърлата” е на Териториално звено “Риболовен надзор” с което е поискано съгласието на Община Ямбол.