Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Повторни търгове за продажба на недвижими имоти в Ямбол

Повторни търгове за продажба на недвижими имоти в Ямбол

20.04.2005 г.; 2393
Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обявява повторни търгове с явно наддаване за продажба на девет недвижими имота – частна общинска собственост:

1. Общинска земя с площ 16 631 кв. М. В Промишлената зона на гр. Ямбол. Начална офертна цена 101 200 лв и депозит 10 000лв

2. Общинска земя с площ 13 000 кв.м. в Промишлената зона на града. Начална офертна цена 79 100лв и депозит 7 000лв

3. Общинска земя с площ 15 368 кв.м., Промишлена зона. Начална офертна цена 93 500лв и депозит за участие 9 000лв

4. Общинска земя с площ 14 932 кв.м., промишлена зона. Начална офертна цена 90 100лв и депозит 9 000лв

5. Общинска земя с площ 20 147, Промишлена зона. Начална офертна цена 122 500лв и депозит 12 000лв

6. Общинска земя с площ 18 810 кв.м., Промишлена зона. Начална офертна цена 114 400лв и депозит 11 000лв

7. Общинска земя с площ 4 165 кв.м., Промишлена зона. Начална офертна цена 25 400 лв и депозит 2 500 лв

8. Общинсказемя с площ 4 000кв. м., Промишлена зона. Начална офертна 24 500лв и депозит 2 400лв

9. Общинска земя с площ 3 820 кв. м. В к-с “ Христо Ботев”. Начална офертна цена 34 500лв и депозит 3 500лв.

Условията за участие в търговете са предложената цена за всеки от обектите да не е по-ниска от началната офертна; изграждане, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура / тротоари, озеленяване, комуникации и др./ . Предмета на отреждане на недвижимите имоти е за производствено –складова дейност, търговия и услуги. Тръжната документация може да бъде закупена до 04.05.05 г. На гише №6 в ЦАУ Ямбол. Огледа на обектите по застроителните планове се извършва от 13.30 до 14.30 на 27.04.05 г. в стая 440 на Община Ямбол. Заявленията за участие се приемат в стаяь 403 на Община Ямбол до 17.00 часа на 05.05.05г. Търговете с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ще се проведат на 09.05.05 г. от 9.30 в зала 440.