Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2014 година

Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2014 година

22.11.2013 г.; 2686
Автор: Пресцентър

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси Община Ямбол, на 29.11.2013 година от 17,30 часа в зала 107 на Община Ямбол, ще проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2014 година.

Кметът Георги Славов, кани гражданите на Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Файлове към новината

Проектобюджет 2014 - Приходи.pdf [92.7 KB]

Проектобюджет 2014 - Разходи.pdf [49.7 KB]

Проектобюджет 2014 - Трансфери.pdf [52.6 KB]