Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Превантивни мерки по отстраняване на опасни дървета в Ямбол

Превантивни мерки по отстраняване на опасни дървета в Ямбол

16.04.2018 г.; 450
Автор: Пресцентър

Дървесни видове, криещи риск за гражданите, предстои да бъдат премахнати в района на централната част на Ямбол. Става дума за зоните, в които се извършват ремонтни дейности по обновяване втората част на ул. „Г. Раковски“ и централните паркови площи. В единия от случаите се касае за дърво от вида чинар, чиито корени са подкопали подпорна стена и подхода към жилищен блок. Дървото е в непосредствена близост до сградата и кореновата му система е довела до деформации на настилката пред входовете, което крие рискове от инциденти при придвижване на живущите и други граждани в този участък.

При извършваните ремонтни дейности по ул. „Г. Раковски“ са установени случаи на дървета с почти липсваща коренова система. За някои от тях е видно, че нямат развит централен корен, поради наличието на стара асфалтова настилка точно под дънера. Всичко това е предпоставка за нестабилност и потенциален риск от накланяне и дори падане на дървото.

Предприеманите мерки по отстраняване на опасните широколистни видове е с цел гарантиране безопасността за преминаващите граждани, като превенция срещу евентуални бъдещи инциденти.

По проектите за модернизиране на втората част от ул. „Г. Раковски“ и на централните паркови площи са предвидени мерки по засаждане на нови едроразмерни широколистни и иглолистни дървета, както и други видове декоративна растителност.