Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Информационна кампания на тема „Пътно-транспортен травматизъм“

Информационна кампания на тема „Пътно-транспортен травматизъм“

09.05.2018 г.; 338
Автор: Пресцентър

Във връзка с предстоящите празници и лятната ваканция през последната седмица на април и първата от май Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол реализира информационна кампания на тема: „Пътно-транспортен травматизъм“. Целевата група бяха учениците от 11 клас. Дискутирани бяха проблеми като: ролята на силните емоции, алкохола и наркотиците по време на шофиране. Отново документалният филм – „Умирай лесно“ част ІІ, закупен със средства на Комисията, оказа своето силно въздействие по време на срещите с подрастващите. Инициативата на Комисията бе подкрепена и с участието на представители от Районно управление на полицията –Ямбол.