Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Информационна среща за стартиращи предприятия по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Информационна среща за стартиращи предприятия по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

29.06.2018 г.; 477
Автор: Пресцентър

Ямбол ще бъде домакин на първата информационна среща в рамките на кампанията за популяризиране възможностите за подпомагане на новосъздадени фирми по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020. Всички желаещи да се запознаят с условията за кандидатстване и финансиране могат да се включат в срещата, насрочена за понеделник, 2 юли, в Безистена, с начален час 10.00. Регистрацията на участниците започва в 9.30 часа.

Информационният ден ще бъде открит от министъра на икономиката Емил Караниколов, след което експерти по програмата ще разяснят подробно параметрите на процедурата и стъпките, които фирмите трябва да следват при подаване на проектните си предложения.

Новата процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е със специален фокус върху стартиращи предприятия (регистрирани от 2017 г. насам), като за първи път целево ще бъдат подпомагани индустрии като създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, хуманно здравеопазване и социална работа, професионални и научни изследвания, преработваща промишленост. Допустимите кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ, за която може да се кандидатства е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева. Подаването на проектни предложения е с два крайни срока: 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г. Подробности и пакет с документи - на интернет страницата на Управляващия орган на програмата: www.opic.bg. Допълнителна информация може да бъде получена и на място в Ямбол в Областния информационен център, ул.,,Търговска'' № 34, тел.: 046/ 62 01 86.