Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Предписания за пожарна безопасност и действия при усложнени зимни условия

Предписания за пожарна безопасност и действия при усложнени зимни условия

06.11.2018 г.; 191
Автор: Пресцентър

Превантивни мерки за осигуряване пожарна безопасност и действия при усложнени зимни условия са предписани в две заповеди на кмета на община Ямбол. Предписанията са във връзка с настъпващия есенно-зимен сезон.

Всички административни и стопански обекти, училища и детски градини, културни институти, учреждения и ведомства следва да проверят годността и техническото състояние на отоплителните уреди и проведат инструктажи на целия личен състав. Забранява се използването за отопление на нестандартни и технически неизправни или необезопасени уреди и електронагреватели, както и изхвърлянето на горящи предмети и сгурия в контейнерите за смет. Разпоредено е да се извърши проверка на пожарната безопасност на комините и електрическите инсталации в сградите и обектите, както и стриктно да се спазва изискването за изключване на електрическите уреди след приключване на работното време в офиси, складове, търговски, производствени и други пожароопасни обекти.

За подготовка за работа при зимни условия ръководителите на фирми, учреждения и ведомства трябва да организират окомплектоването на екипи от хора, също и техниката, които ще бъдат ангажирани при усложнена обстановка. Трябва да се осигури и поддържа резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло и други материални средства. Издадени са предписания към електро и газо- разпределителните дружество, „ВиК“, Центъра за спешна помощ, Напоителни системи и др. Ръководителите на дружества, учреждения, обществени организации и търговски обекти, както и собствениците и наемателите на сгради имат задължение да отстраняват снега по тротоарите, ледените висулки и опасните натрупвания на сняг по покривите.

Заповедите са публикувани на сайта на община Ямбол, в рубриката „Актуално“.