Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Бъдещето на "Дома на съветите" в Ямбол обсъдиха днес на среща със Заместник министъра на финансите кмета на града Кирил Тодоров и народния представител Минчо Спасов

Бъдещето на "Дома на съветите" в Ямбол обсъдиха днес на среща със Заместник министъра на финансите кмета на града Кирил Тодоров и народния представител Минчо Спасов

28.04.2005 г.; 1502
Автор: Румяна Стефанова

Бъдещето на “Дома на съветите” обсъдиха на среща днес кмета на Община Ямбол Кирил Тодоров, народния представител Минчо Спасов и заместник министъра на финансите Стамен Тасев. На вниманието на Министерството са предоставени оценките на съществуващата сграда в центъра на Ямбол и писмо от областния управител Надя Данкинова с обобщена информация за необходимостта от помещения и сграден фонд на държавните институции в града. На срещата със заместник министър Тасев са обсъдени перспективите, за обособяване на “Дома на съветите” в средище на регионалните звена на държавните институции – Териториална данъчна дирекция, Агенция за държавни вземания, Агенция за социално подпомагане, Дирекция “Бюро по труда”,РИ на МОН, Областна дирекция “Земеделие и гори”, ИА “Рибарство и аквакултури”, Регионална служба контролно техническа инспекция, Областна служба за съвети в земеделието, Областна дирекция на държавен фонд “Земеделие”, Регионална разплащателна агенция САПАРД към Държавен фонд “Земеделие”, Национална служба по зърното и фуражите- регионален център Ямбол, Държавна агенция по метрология и технически надзор, Комисия за защита на потребителите – териториално звено Ямбол, като по този начин се улеснят гражданите на Ямбол. Заместник министър Тасев е поел ангажимента да разпрати писмото до всички държавни институции за становище и предприемане на необходимите действия за осъществяване на идеята за събиране на регионалните звена в една сграда.