Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Информационна кампания „Всяко дете има право на детство без насилие и тормоз!“

Информационна кампания „Всяко дете има право на детство без насилие и тормоз!“

27.02.2019 г.; 385
Автор: Пресцентър

Всяка последна сряда на февруари се отбелязва като Ден на розовата фланелка или още ден, в който децата заявяват своето „Не!“ на тормоза в училище. По този повод Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол организира информационната кампания: „Всяко дете има право на детство без насилие и тормоз!“.

По време на кампанията са предвидени срещи с ученици от различни възрасти, по време на които ще бъдат обсъждани какви са причините и последиците от насилието и тормоза сред подрастващите. Ще бъдат разпространявани и информационни материали- стикери, дипляни, бандани за ръка, тениски, шапки, значки, които ще бъдат раздавани на децата.

Доброволците от клуб „Приятел на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ също ще вземат участие в кампанията като представят своя презентация по проблема и като разпространяват материали.