Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2018 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2018 г.

09.09.2019 г.; 297
Автор: Пресцентър

На 17 септември, вторник, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31 декември 2018 г. Началото е в 17.30 часа.

Обсъждането се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условия и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности.

Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов кани жителите на Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, също така представители на бюджетни звена и граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Файлове към новината

Pokana_Otchet kasovo izpulnenie Biudjet 2018.pdf [278 KB]