Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Призив към общинските съветници от мандат 2015-2019 г.

Призив към общинските съветници от мандат 2015-2019 г.

27.11.2019 г.; 1601
Автор: Пресцентър

Месец октомври беше последният месец от работата на Общински съвет от мандат 2015-2019 г. През този месец редовна сесия на Общински съвет – Ямбол не се е състояла. Проведени са заседания на постоянните комисии към ОбС, като обсъжданите документи не са от сериозно естество.Тази информация е публично достъпна и бе отразена в медийното пространство. По действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол, неговите членове имат право на пълното си възнаграждение за месец октомври. Този факт предизвика отрицателни реакции и отзиви от гражданите на Ямбол.

В тази връзка, кметът на Ямбол Валентин Ревански и председателят на ОбС Ямбол Антон Шиков отправят призив към всички общински съветници от мандат 2015 – 2019 да дарят получените от тях възнаграждения за месец октомври, с което ще засвидетелстват своята гражданска отговорност към жителите на Ямбол.

Даренията ще бъдат оформени юридически съгласно приетите със заповед на Кмета на община Ямбол - РД/02-00856 от 22.11.2019 г. вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения в община Ямбол.

Съветниците, които дарят своите възнаграждения ще бъдат обявени публично.