Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол информира относно право за закупуване на поземлен имот

Община Ямбол информира относно право за закупуване на поземлен имот

04.02.2020 г.; 308
Автор: Пресцентър

Община Ямбол уведомява заинтересуваните лица, че съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост собствениците на законно построени сгради върху частна общинска собственост имат право да закупят поземления имот, върху който е построена сградата.

Община Ямбол ще съдейства с разясняване на процедурата и набавянето на необходимите документи на физически и юридически лица, които желаят да се възползват от възможността за закупят земята.

За повече информация: стая 316 или на телефон 046/681 316.