Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол ще представи нови национални програми със социална насоченост

Община Ямбол ще представи нови национални програми със социална насоченост

21.02.2020 г.; 342
Автор: Пресцентър

На 24.02.2020 г. от 13.00 часа, в конферентната зала на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /сградата на бившето училище „Страшимир Кринчев“/, ул. „Търговска“ № 120, Община Ямбол ще представи възможности за кандидатстване и включване в следните програми на Министерство на труда и социалната политика:

- Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ – Компонент 1 и Компонент 2;

- Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

В тази връзка, Валентин Ревански – Кмет на Община Ямбол кани всички заинтересовани лица да присъстват на представянето на програмите със социална насоченост.