Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Сертифицирани бактерицидни лампи против вируси в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол

Сертифицирани бактерицидни лампи против вируси в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол

17.11.2020 г.; 273
Автор: Пресцентър

В Центъра за административно обслужване на Община Ямбол са монтирани четири ултравиолетови бактерицидни лампи за по-голяма сигурност за здравето на гражданите и служителите. Лампите са мобилни и при необходимост могат да се местят. Те са изработени от фирма, която притежава богат опит в разработването на множество проекти в областта на светодиодното осветление. Експертите са разработили иновативно за България изделие, което се счита за базов модел и е предназначено за работа в помещения за обществено ползване в административни сгради и могат да работят в присъствието на хора и предпазват в висока степен от заразяване с вируси.

Тестове, проведени в лаборатория „Вирусология“ на Биологическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ от 17 юли до 20 юли 2020 година, показват, че тези лампи унищожават 99.99 % от вирусите с големината на SARS-CoV-2 /коронавирус/.

Ултравиолетовите бактерицидни лампи са сертифицирани съобразно действащите директиви и нормативна уредба и вече са успешно реализирани на външни пазари - Гърция, Франция, Германия, Белгия, Северна Македония.

Превантивните антивирусни мерки се налагат във връзка с епидемиологичната обстановка.

Община Ямбол препоръчва и на други общински и държавни структури, на места за обществено ползване, при желание, също да използват бактерицидни лампи.