Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Контролирано изпускане на водни маси от язовир "Жребчево" по река Тунджа

Контролирано изпускане на водни маси от язовир "Жребчево" по река Тунджа

19.04.2021 г.; 173
Автор: Пресцентър

От 15 април до 31 май се осъществява контролирано изпускане на водни маси от язовир „Жребчево“ по река Тунджа, с цел достигане и поддържане на контролен обем от 330 милиона кубични метра, което наложи изменение на месечния график за април 2021 г. в частта му за язовира.

Изпускането се извършва и с цел ограничаване на евентуални неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, информират от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

В тази връзка е възможно преминаване на по-висока вълна по поречието на Тунджа и нейните притоци.

Към момента наличният обем на язовир "Жребчево" е 330,848 милиона кубични метра, което гарантира напояването за сезон 2021, както и отводняването на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на язовир "Овчарица".

От Басейнова дирекция посочват, че поради големия постъпващ приток в язовир "Жребчево" в момента е преустановено подаването на водни обеми от язовир "Копринка" по река Тунджа.

Необходимо е и осигуряване на благоприятни условия през размножителния период на рибите в периода от 15 април до 31 май.

Отчитайки динамичната хидрометереологична обстановка, с цел поддържане на нивото в язовир "Жребчево" без значителни амплитуди, постъпващият приток ще бъде използван за електропроизводство.