Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Последни новини

Последни новини

До месец пазара за промишлени стоки в Ямбол ще бъде с нов облик

Автор: Румяна Стефанова

Започна реконструкцията и модернизацията на пазара за промишлени стоки, т. нар. Битак в Ямбол. Теренът на битака ще бъде покрит с градешки камък и върху него ще бъдат монтирани дървени […]

10.09.2005 г. 1522 повече »

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров възложи проектирането на план за регулация и застрояване на имотите по ул. " Шести септември" в града

Автор: Румяна Стефанова

“ Вариант – Б” ООД Ямбол е фирмата, която е определена след проведен конкурс за изпълнител на обект “План за регулация и застрояване на имотите по ул. “6.ІХ” в Ямбол. […]

10.09.2005 г. 1587 повече »

Излезе от печат сборник с материали от творческата среща на литературните поколения от Ямбол, Сливен и Бургас, проведена в чест на Празника на Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

“Традицията среща бъдещето” – така е озаглавен сборника с материали от творческата среща на литературни поколения от Ямбол, Сливен и Бургас, който излезе от печат. Сборникът е част от успешно […]

10.09.2005 г. 1332 повече »

Община Ямбол обявява малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж

Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обяви малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на “Социални услуги – Дом стари хора и Домашен социален патронаж”. Четири са […]

09.09.2005 г. 1428 повече »

Информационните карати на общинските дружества "Диана бус" ЕАД и "Полисстрой" ЕООД, включени в списъка за приватизация са вече изготвени

Автор: Румяна Стефанова

Изготвени са информационните карти на общинските дружества “Полисстрой” ЕООД и “Диана бус” ЕАД. В тях е представена информация за предмета на дейност, съдебно регистрирания капитал, структурата на капитала и възможният […]

09.09.2005 г. 1416 повече »

Ремонтите на общинските училища и детски градини в Ямбол ще приключат до началото на новата учебна година

Автор: Румяна Стефанова

Ремонтите на общинските училища и детски градини в Ямбол ще приключат до началото на новата учебна година. В списъка за капиталовите разходи на Община Ямбол бяха включени 15 учебни и […]

09.09.2005 г. 1362 повече »

Годишният преглед на мобилизационната готовност на фирмите, собственици на техника, получили мобилизационно назначение на територията на Община Ямбол ще се проведе от 27.09.2005 г.

Автор: Румяна Стефанова

Годишният преглед на мобилизационната готовност на фирмите, собственици на техника, получили мобилизационно назначение на територията на община Ямбол ще се проведе от 27.09.05 г. до 21.10.05 г. Заповед за това […]

08.09.2005 г. 1546 повече »

Конкурс за обслужване на градските автобусни линии обяви Община Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обявява конкурси за възлагане обслужването на 16 автобусни линии в град Ямбол на основание Наредба №2 за условията и реда и за утвърждаване на транспортни схеми и за […]

08.09.2005 г. 1403 повече »

Автобусни линии 2, 13 и 20 в Ямбол ще бъдат с променен маршрут на 10 и 11 септември

Автор: Румяна Стефанова

На 10 и 11 септември се затваря за движение ул. “Д-р Кръстев”, в отсечката ул. “Ж. Андреев” и ул. “Скопие” на всички моторни превозни средства без изключение. Промяната в организацията […]

08.09.2005 г. 1477 повече »

Басейнова дирекция - Източнобеломорски район Пловдив изпрати до Община Ямбол заявление за водоплзване от река Тунджа за производство на електроенергия

Автор: Румяна Стефанова

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район Пловдив изпрати до Община Ямбол заявлението на “Еко Енерджи” ООД Ямбол, за издаване на разрешително за водоползване от р. Тунджа с цел производство на електроенергия […]

19.08.2005 г. 1614 повече »