Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет - Обявления

28.09.2020 Обявление относно изтегляне на дългосрочен заем за изпълнение на проекти от приоритет "Културна инфраструктура"

Приложение 1: Обекти

Приложение 2: Примерен вариант за погасяване

Приложение 3: Информация за погасителни вноски

Приложение 4: Справка за годишен размер на плащанията

Приложение 5: Справка по чл.82, ал.5 от ЗДБРБ 2020