Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Документи » Проекти на нормативни документи

Проекти на нормативни документи

 

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол 

 

 

 

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол. Справка

 

 

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Ямбол (Нов). Справка за постъпили предложения.

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

 

 

Проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

Справка за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

Видеозапис от обществено обсъждане на проекта за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

  

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Ямбол.

Справка за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Ямбол