Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Решения и протоколи - мандат 2007÷2011 г.

Решения и протоколи - мандат 2007÷2011 г.

Решения и протоколи от други мандати

Решения и протоколи от мандат 2007÷2011 г.

Сесия 50/21.09.2011г.: Протокол 50; Решение 50;

Сесия 49/11.07.2011г.: Протокол 49; Решение 49;

Сесия 48/30.06.2011г.: Протокол 48; Решение 48;

Сесия 46/12.05.2011г.: Протокол 46; Решение 46;

Сесия 45/29.03.2011г.: Решение 45; Протокол 45;

Сесия 44/25.02.2011г.: Протокол 44; Решение 44;

Сесия 43/24.01.2011г.: Протокол 43; Решение 43;

Сесия 42/11.01.2011г.: Протокол 42; Решение 42;

Сесия 41/27.12.2010г.: Протокол 41; Решение 41;

Сесия 40/02.12.2010г.: Протокол 40; Решение 40;

Сесия 39/30.11.2010г.: Протокол 39; Решение 39;

Сесия 38/28.10.2010г.: Протокол 38; Решение 38;

Сесия 37/30.09.2010г.: Протокол 37; Решение 37;

Сесия 36/08.09.2010г.: Решение 36; Протокол 36;

Сесия 35/20.08.2010г.: Протокол 35; Решение 35;

Сесия 34/28.07.2010г.: Протокол 34; Решение 34;

Сесия 33/21.05.2010г.: Протокол 33; Решение 33;

Сесия 32/30.04.2010г.: Протокол 32; Решение 32;

Сесия 31/18.03.2010г.: Протокол 31; Решение 31;

Сесия 30/28.01.2010г.: Протокол 30; Решение 30;

Сесия 29/19.12.2009г.: Решение 29;

Сесия 28/04.12.2009г.: Решение 28;

Сесия 27/29.10.2009г.: Решение 27;

Сесия 26/09.10.2008г.: Решение 26;

Сесия 25/17.09.2009г.: Решение 25;

Сесия 24/11.09.2009г.: Решение 24;

Сесия 23/17.08.2009г.: Решение 23;

Сесия 22/28.05.2009г.: Решение 22;

Сесия 21/18.05.2009г.: Решение 21;

Сесия 20/31.03.2009г.: Решение 20;

Сесия 19/18.03.2009г.: Решение 19;

Сесия 18/14.03.2009г.: Решение 18;

Сесия 17/27.02.2009г.: Решение 17;

Сесия 16/30.01.2009г.: Решение 16;

Сесия 15/22.12.2008г.: Решение 15;

Сесия 14/12.12.2008г.: Решение 14;

Сесия 13/14.10.2008г.: Решение 13;

Сесия 12/01.09.2008г.: Решение 12;

Сесия 11/29.07.2008г.: Решение 11;

Сесия 10/27.06.2008г.: Решение 10;

Сесия 9/30.05.2008г.: Решение 9;

Сесия 8/19.05.2008г.: Решение 8;

Сесия 7/27.03.2008г.: Решение 7;

Сесия 6/13.03.2008г.: Решение 6;

Сесия 5/15.02.2008г.: Решение 5;

Сесия 4/21.12.2007г.: Решение 4;

Сесия 3/11.12.2007г.: Решение 3;

Сесия 2/30.11.2007г.: Решение 2;

Сесия 1/12.11.2007г.: Решение 1;