Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Решения и протоколи - мандат 2011÷2015 г.

Решения и протоколи - мандат 2011÷2015 г.

Решения и протоколи от други мандати

Решения и протоколи от мандат 2011÷2015 г.

Сесия 50/01.10.2015г.: Решение 50; Протокол 50;

Сесия 49/03.09.2015г.: Решение 49; Протокол 49;

Сесия 48/06.08.2015г.: Решение 48; Протокол 48;

Сесия 47/17.07.2015г.: Протокол 47; Решение 47;

Сесия 46/25.06.2015г.: Решение 46; Протокол 46;

Сесия 45/23.04.2015г.: Решение 45; Протокол 45;

Сесия 44/02.04.2015г.: Протокол 44; Решение 44;

Сесия 43/05.03.2015г.: Решение 43; Протокол 43;

Сесия 42/16.02.2015г.: Решение 42; Протокол 42;

Сесия 41/16.12.2014г.: Решение 41; Протокол 41;

Сесия 40/31.10.2014г.: Протокол 40; Решение 40;

Сесия 39/03.09.2014г.: Протокол 39; Решение 39;

Сесия 38/31.07.2014г.: Решение 38; Протокол 38;

Сесия 37/26.06.2014г.: Протокол 37; Решение 37;

Сесия 36/28.05.2014г.: Решение 36; Протокол 36;

Сесия 35/24.04.2014г.: Решение 35; Протокол 35;

Сесия 34/16.04.2014г.: Протокол 34; Решение 34;

Сесия 33/26.03.2014г.: Решение 33; Протокол 33;

Сесия 32/14.02.2014г.: Протокол 32; Решение 32;

Сесия 31/22.01.2014г.: Решение 31; Протокол 31;

Сесия 30/17.01.2014г.: Протокол 30; Решение 30;

Сесия 29/27.12.2013г.: Решение 29; Протокол 29;

Сесия 28/11.12.2013г.: Решение 28; Протокол 28;

Сесия 27/13.11.2013г.: Протокол 27; Решение 27;

Сесия 26/11.10.2013г.: Протокол 26; Решение 26;

Сесия 25/18.09.2013г.: Решение 25; Протокол 25;

Сесия 24/30.07.2013г.: Решение 24; Протокол 24;

Сесия 23/21.06.2013г.: Протокол 23; Решение 23;

Сесия 22/03.06.2013г.: Протокол 22; Решение 22;

Сесия 21/11.04.2013г.: Решение 21; Протокол 21;

Сесия 20/20.03.2013г.: Протокол 20; Решение 20;

Сесия 19/15.02.2013г.: Протокол 19; Решение 19;

Сесия 18/28.01.2013г.: Решение 18; Протокол 18;

Сесия 17/09.01.2013г.: Протокол 17; Решение 17;

Сесия 16/19.12.2012г.: Протокол 16; Решение 16;

Сесия 15/26.10.2012г.: Решение 15; Протокол 15;

Сесия 14/30.08.2012г.: Протокол 14; Решение 14;

Сесия 13/14.08.2012г.: Протокол 13; Решение 13;

Сесия 12/13.07.2012г.: Протокол 12; Решение 12;

Сесия 11/27.06.2012г.: Протокол 11; Решение 11;

Сесия 10/13.06.2012г.: Протокол 10; Решение 10;

Сесия 9/04.05.2012г.: Решение 9; Протокол 9;

Сесия 8/28.03.2012г.: Протокол 8; Решение 8;

Сесия 7/20.02.2012г.: Протокол 7; Решение 7;

Сесия 6/08.02.2012г.: Решение 6; Протокол 6;

Сесия 5/29.12.2011г.: Протокол 5; Решение 5;

Сесия 4/15.12.2011г.: Протокол 4; Решение 4;

Сесия 3/30.11.2011г.: Решение 3; Протокол 3;

Сесия 2/18.11.2011г.: Решение 2; Протокол 2;

Сесия 1/14.11.2011г.: Решение от временна комисия 1;

Сесия 1/08.11.2011г.: Решение 1; Протокол 1;