Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Решения и протоколи - мандат 2019÷2023 г.

Решения и протоколи - мандат 2019÷2023 г.

Решения и протоколи от други мандати

Решения и протоколи от мандат 2019÷2023 г.

Сесия 7/15.04.2020г.: Протокол 7; Решение 7;

Сесия 6/27.02.2020г.: Решение 6; Протокол 6;

Сесия 5/30.01.2020г.: Решение 5; Протокол 5;

Сесия 4/30.12.2019г.: Протокол 4; Решение 4;

Сесия 3/13.12.2019г.: Решение 3; Протокол 3;

Сесия 2/25.11.2019г.: Решение 2; Протокол 2;

Сесия 1/12.11.2019г.: Решение 1; Протокол 1;