РЕШЕНИЯ

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 МАРТ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

1. Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 1 „Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?“ поради неговата незаконосъобразност.

 

2. На основание чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 2 „Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?“.

 

3.            На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 3 „Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България?“ поради неговата незаконосъобразност.

 

4. На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 4 „Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?“ поради неговата незаконосъобразност.