РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 22 ЯНУАРИ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и да подаде апликационна форма, включваща следните обекти: