РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2017г.

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

 

ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.