Дванадесетата сесия
проведена на 28.04.2000 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Мерки за изпълнение на бюджета и финансова стабилизация на Общината и филиалите за 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Предлага на Министерството на културата да бъде даден Статут на регионални звена на Исторически музей - Ямбол и Художествена галерия "Жорж Папазов" - Ямбол.