Тринадесетата сесия
проведена на 12.05.2000 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за награди на педагогически и културни дейци по повод 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.
Вносител: Г. Бодуров и П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ:
1. Награждава по повод 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура:

І. Награда на името на Ради Ив. Колесов - "Златен медал".
1. Христо Янев Гайдаров - учител по физическа култура и спорт в ГПЧЕ.
2. Снежана Иванова Николова - учител по изобразително изкуство в ОУ "Св. Кл. Охридски".
3. Дона неделчева
4. Любомир Котев
5. Христо Карастоянов
6. Йордан Петров

ІІ. Наградата на името на Ради Ив. Колесов - "Сребърен медал".
1. Ваня Харалампиева Янева - учител по биология в ГПЧЕ.
2. Кръстина Иванова Коледжикова - учител по физика в Гимназия "Васил Левски".
3. Христо Георгиев Бакалов - учител по изобразително изкуство в ОУ "Св. Кл. Охридски".
4. Мария Койчева Димитрова - учител по български език и литература в Техникум по строителство "Кольо Фичето".

ІІІ. Награда Почетен знак "Златен герб".
1. Център за работа с деца по случай 10 години от създаването му;
2. ЦДГ №14 "Свобода" по случай 25-годишния юбилей на градината;
3. Живка Динева Костадиново - учител по матаматика в ОУ "Христо Смирненски";
4. Паруш Николов Парушев - помощник директор на ТМТ "Иван Райнов";
5. Мария Николова Керемедчиева - учител по математика в Техникума по облекло и текстил;
6. Надежда Петкова Анастасова - начален учител в НУ "Проф. Нойков";
7. Женя Колева Стоянова - учител по физика в СПТУ по транспорт;
8. Емилия Петрова Проданова - библиотекар в ГПЧЕ;
9. Ирина Петрова Божилова - помощник директор на ОУ "П.Р.Славейков";
10. Лидия Христова Янева - учителка в ЦДГ "Зорница";
11. Ваня Тодорова Дунева - начален учител в НУ "Св.Св. Кирил и Методий";
12. Костадинка Кронева;
13. Захари Чавдаров;
14. Тодор Ялъмов;
15. Школа по изобразително изкуство към читалище "Съгласие";
16. Антон Шиков;
17. Иван Рашев;
18. Димо Бояджиев (посмъртно).

ІV. Награда Почетен знак "Сребърен герб".
1. Никола Пенков Козарев - учител по български език и литература в ОУ "Л.Каравелов";
2. Мария Василева Данева - учител по физика в ОУ "Л.Каравелов";
3. Анка Русева Иванова - начална учителка в ОУ "Л.Каравелов";
4. Динка Георгиева Иванова - начална учителка в ОУ "Л.Каравелов";
5. Надка Митева Маркова - начална учителка в ОУ "Л.Каравелов";
6. Румяна Костова Стоянова - учител в ОУ "Л.Каравелов";
7. Величка Йорданова Александрова - Учител в ОУ "Л.Каравелов";
8. Митка Димитрова Илчева - помощник директор в ОУ "П.Славейков";
9. Лиляна Панайотова Сотирова - учител по български език и литератера в ТОТ;
10. Тодорка Сребрева Обретенова - учител в ТС "Кольо Фичето";
11. Жулиета Николаева;
12. Стефка Янчева.

V. Награда "Почетна грамота"
1. Стефан Иванов Иванов - учител в ТС "Кольо Фичето";
2. Донка Господинова Калинова - учител в ТС "Кольо Фичето";
3. Йорго Иванов Йоргов - учител в ТС "Кольо Фичето";
4. Павлина Кирова Христова - учител в НУ "Проф. Нойков";
5. Ганка Митева Стоянова - учител в НУ "Проф. Нойков";
6. Димитрина Стоянова Ганева - учител в НУ "Проф. Нойков";
7. Нели Нанева Рункова - учител в НУ "Р.Ив.Колесов"
8. Добринка Илиева Стамболийска - учител в ОУ "Й.Йовков";
9. Мария Иванова Енчева - учител в ОУ "Й.Йовков";
10. Славка Ангелова Христова - учител по български език и литература в ОУ "Й.Йовков";
11. Ценка Цветкова Христова - Учител в ОУ "Й.Йовков";
12. Кирилка Иванова Панайотова - учител в ТХВП;
13. Елена Желязкова Костова - учител в ОУ "Л.Каравелов";
14. Радостина Денчева Николова - учител в ОУ "Л.Каравелов";
15. Веса Георгиева Есева - учител в ОУ "Л.Каравелов";
16. Бояна Руменова Гешева - учител в ОУ "Л.Каравелов";
17. Галя Иванова Георгиева - учител в ОУ "Л.Каравелов";
18. Марийка Василева Иванова - учител в ОУ "Л.Каравелов";
19. Росица Панайотова Яйцарова - учител в ОУ "Л.Каравелов";
20. Росица димитрова Ганева - учител в ОУ "Св.Кл.Охридски";
21. Галина Савова Митраджиева - учител в ОУ "Св.Кл.Охридски";
22. Людмила Панайотова Балахурова - ЦДГ №20 "Червена шапчица";
23. Светла Николова Христова - ЦДГ №20 "Червена шапчица";
24. Мария Колева Пенева - ЦДГ №20 "Червена шапчица";
25. Виктория Панчева Андреева - ЦДГ №20 "Червена шапчица";
26. Румяна Христова Янакиева - ЦДГ №14 "Свобода";
27. Калудка Георгиева Раева - ЦДГ №14 "Свобода";
28. Минка Колева Атанасова - ЦДГ №5 "Валентина";
29. Росица Иванова Вълкова - ЦДг №5 "Валентина";
30. Здравка Миланова Петрова - ЦДГ № 13 "Славейче";
31. Петранка Стоянова Динева - ЦДГ №13 "Славейче".

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ:
І. Участие в международни изяви
1. Илия Цветомиров Цеков - МГ, индивидуална награда І-во място - "Златен плакет";
2. Кремена генчева Гинева - ГПЧЕ, индивидуална награда І-во място - "Златен плакет";
3. Катерина Красимирова Симеонова - ГПЧЕ, индивидуална награда ІІ-во място - "Сребърен плакет";
4. Валя Василева Василева -ГПЧЕ, индивидуална награда ІІ-во място - "Сребърен плакет";
5. Стилиана Атанасова Атанасова - ГПЧЕ, индивидуална награда ІІ-во място - "Сребърен плакет";
6. Мартина Росенова Мартинова - ГПЧЕ, индивидуална награда ІІ-во място - "Сребърен плакет";
7. Любина Пеева Карапеева - ОУ "Св.Кл.Охридски", индивидуална награда ІІ-во място - "Сребърен плакет";
ІІ. Участие в национални изяви
- Със сребърен плакет-колективна награда
1. Отбор по математика и информатика от МГ "Атанас Радев";
2. Никола Минков Михайлов;
3. Иван Николаев Петров;
4. Пламен Попов.
- Със сребърен плакет - индивидуални награди
1. Диана Атанасова Чимлярова - ОУ "Св. Кл. Охридски";
2. Желязко Георгиев Георгиев - ОУ "Св. Кл. Охридски";
3. Евгения Динкова Енчева -ОУ "Св. Кл. Охридски";
4. Адриана Димитрова Георгиева - ОУ "Св. Кл. Охридски";
5. Георги Дженков Дженков - ОУ "Св. Кл. Охридски";
6. Цветан Живков Карагьозов - ОУ "Л. Каравелов";
7. Даниела Костадинова Йотова - ОУ "Л. Каравелов";
8. Донка Стоянова Дончева - ЦРД.
- С бронзов плакет - индивидуални награди
1. Николай Радойнов Коджабашев - ОУ "Св. Кл. Охридски";
2. Златина Пройкова Пройкова - ОУ "Св. Кл. Охридски";
3. Милена Стойчева Стойчева - ОУ "Л. Каравелов";
4. Пламен Милчев Ангелов - ОУ "Л. Каравелов";
5. Милена Стоянова Стоянова - ОУ "Л. Каравелов".
- С бронзов плакет -колективна награда
Група ученици от ІІІ и ІV клас на ОУ "Св.Кл.Охридски" с ръководител Андон Топчиев.

2. Създава Временна комисия за осъвременяване на Статута за морално и материално стимулиране в състав - Председателя на ОбС, Председателите на ПК, зам.кметовете.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Актуализация на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
а) промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
б) Приемане на отчет за дейността на фонда през 1999 г. и приемане на план -сметка за приходите и разходите за 2000 г. по извънбюджетната сметка на общинския фонд по опазване на околната среда.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
в) промяна в списъка на ДМА на Община Ямбол за 2000 г.
Вносител: Ж. Желязков

Общински съвет РЕШИ:
(а)
1. Покрива заложеното очаквано финансиране от други източници в размер на 300 000 лв. от увеличената обща субсидия от републиканския бюджет.
2. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г. по приходите с 120 847 лв. или общо от 13 924 604 лв. става 14 045 451лв.
3. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.с 120 847 лв. или общо от 13 924 604 лв. става 14 045 451 лв. и разпределение на увеличението както следва:
3.1. По дейности:
Образование - 41 367 лв.
Здравеопазване - 39 080 лв.
Култура - 3 600 лв.
Община Ямбол за ЗОВ по чл.40, т.9,10 от ЗЗО - 36 800 лв.
Общо: 120 847 лв.
3.2. По филиали: (Съгласно приложение №1)
(б)
Приема отчета за дейностите на фонда по опазване на околната среда през 1999 г. и план сметката за приходите и разходите за 2000 г. по извънбюджетната сметка на Общинския фонд по опазване на околната среда.
(в)
1. Да отпаднат от списъка на ДМА - дейност 23 обектите:
- трафопост "Захари Велечков" - 5 000 лв.
- трафопост "Бунар Хисар" - 5 000 лв.
2. Да се запишат на тяхно място съответно обектите:
- Преустройство и основен ремонт на стол на МГ - Ямбол в компютърни зали - 5 000 лв.
- основен ремонт и преустройство на покрива и помещенията на АРРИ - Ямбол, ул. "Цар Иван Александър" №6А - 5 000 лв.
3. Задължава Кмета да извърши съгласуване на предложените промени с Министерството на финансите.
4. Задължава Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за предоставяне на ст. №35 за монтиране на сървъра и самостоятелно ползване от МГ, като същата бъде компенсирана с друга учебна стая.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предоставяне на терен и складова база на "Полистрой" ЕООД.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие безмъзмезно да се отпише от баланса на Общината и да се запише в баланса на "Полистрой" ЕООД обект: "цех "Метални услуги" с акт за общинска собственост №24 от 05.05.1998 г., намиращ се в кв. "Индустриален", парцел ІІ от кв. 151 пл. №7901 и 7900 по плана на града на обща балансова стойност към 30.04.2000 г. в размер на 5 299,70 лв., включваща:
- хале - 593 кв.м.;
- метален навес - 288 кв.м.;
- бетонова сграда (битовка);
- бетонови площадки от север и съответната част от оградата заедно с прилежащия терен от 3 136 кв.м.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за продажба на сградата на "Кредитна банка".
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на предложението за следващата сесия.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Молба от Атанас Калмуков за прекратяване на съсобствеността между него и Община Ямбол.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Ямбол и Атанас Калмуков по отношение на следния недвижим имот: дворно място, находящо се в гр. Ямбол, ул. "Ж.Андреев" №8, имот парцел №4078, кв.43 по плана на гр. Ямбол заедно с построената в него жилищна сграда.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Молба от Емил Ревански за изкупуване на общински имот пл. №1503.
Вносител: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността върху парцел VІІІ-1503, 1504, 1505 в кв.27 по плана на гр. Ямбол чрез изкупуване на дела на Община Ямбол от съсобственика Еммил Ревански.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за настаняване на РЗОК - Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ отдава под наем на РЗОК гр. Ямбол помещенията от Детска ясла №4, заемани досега от РЦЗ гр. Ямбол по цена, определена по Приложение №1 от Наредбата.
2. Премества РЦЗ гр. Ямбол от Детска ясла №4 в бивша ЦДГ "Буратино" на третия етаж за времето, на което РЗОК гр. Ямбол е настанета в Детска ясла №4.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Избор на пълномощник на Общината в Общото събрание на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на материала по точката.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за предоставяне на временен заем на "Дамполис Ател" ЕООД.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Отлага разглеждането на точката за заседанието на Общинския съвет на 26.05.2000 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за удостояване с персонална пенсия народната певица Елена Граматикова.
Вносител: П. Яакъров

Общински съвет РЕШИ: Подкрепя предложението за предоставянето на персонална пенсия на народната певица Елена Граматикова.