РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 МАЙ  2009г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Приемане на решение от ОбС Ямбол във връзка с трагедията и пострадалите в  местността Бакаджик.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Приемане на решение от ОбС Ямбол във връзка с трагедията и пострадалите в  местността Бакаджик.                                                                                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:         

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7.1, т.26 от Правилника за работа на ОбС Ямбол

1. В знак на почит към паметта на починалите и съпричастие към голямата човешка трагедия, ОбС Ямбол обявява 29, 30 и 31 май 2009г. за траурни дни  за община Ямбол.

Отменя мероприятията, свързани с празника на Ямбол за същия период.

2. Възлага на кмета да редуцира мероприятията във връзка с Деня на Ямбол с оглед настъпилия трагичен инцидент.

3. Разноските по погребенията на починалите наши съграждани са за сметка общинския бюджет.

4. Възлага на кмета на общината г-н Георги Славов да създаде необходимата организация за изпълнение на решенията и окаже пълно съдействие на семействата на починалите и пострадалите.