Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за ІV  заседание на ОбС /30.12.2019 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

 ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

2. Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.  Проект на договор.

  ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

3. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

4. Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански