Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Комисии

Комисии

 Излъчване заседание на комисия в реално време - зала 107 зала 100  зала 207

Видео архив на заседанията на комисиите към ОбС - Ямбол

 

Поради усложнената епидемична обстановка и наложените ограничителни мерки Общински Съвет  - Ямбол няма да организира приемни часове за граждани през месец март 2021.

 

Предстоящи заседания на постоянните комисии към ОбС-Ямбол:

 

11.03.2021  ЗСДСИ               17:00

11.03.2021  ЗОРПК               17:30

12.03.2021  КЧДКТ               17:00

15.03.2021  ТУИТЕ                17:00 

15.03.2021  БФ                      17:00

15.03.2021  ОИКДОУСОС      17:30

15.03.2021  ОСМД                 17:30

 

 

 

  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК ЗПКОНПИ
Дневен ред
Протокол

 

 ЧИСЛЕНОСТ, СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

І.  ПК “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               АТ. ИЛЧЕВ

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЕЛ. КЪНЕВА

ЧЛЕН:                              Л. КЕРЕМЕДЧИЕВ

ЧЛЕН:                              М. ТЮФЕКЧИЕВА

ЧЛЕН:                              П. ЛИЧЕВ

ЧЛЕН:                              АЛ. СТОЙКОВ

ЧЛЕН:                              Г. ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН:                              К. ЙОРГОВА

ЧЛЕН:                              К. КАЛИМАНОВ

                       

 

ІІ. ПК “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                К. ГЕОРГИЕВА

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    АЛ. СТОЙКОВ

ЧЛЕН:                               Т. ТОДОРОВ

ЧЛЕН:                               АТ. ИЛЧЕВ

ЧЛЕН:                               Д. ГОРНАКОВ

ЧЛЕН:                               ЯВ. БРЪНКОВ

ЧЛЕН:                               КР. ЙОРДАНОВ

 

 

ІІІ. ПК “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ИВ. ХРИСТОВ

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    М. СИВКОВА

ЧЛЕН:                              СЛ. БАЛЧЕВА

ЧЛЕН:                              АН. СТАНИЛОВ

ЧЛЕН:                              ЯС. КИРОВ

ЧЛЕН:                              ИВ. СИМЕОНОВ

ЧЛЕН:                              СТ. СТОЯНОВ

 

                                               

ІV. ПК “ОБРАЗОВАНИЕ,СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЕМ. КРЕМЪКОВА

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТ. ГОВЕДАРОВ

ЧЛЕН:                               ИВ. ХРИСТОВ

ЧЛЕН:                               АНТ. ДИНЕВ

ЧЛЕН:                               СТ. СТОЙКОВ

ЧЛЕН:                               Р. РЕБРОВ

ЧЛЕН:                               ИВ. ЧОЛАКОВ

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  К. ЙОРГОВА           

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:      М. ТЮФЕКЧИЕВА

ЧЛЕН:                                 АН. СТАНИЛОВ

ЧЛЕН:                                 АНТ. ДИНЕВ

ЧЛЕН:                                 ЕФТ. ВАЖАРОВ

ЧЛЕН:                                 Р. ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН:                                 СТ. СТОЯНОВ

 

 

VI. ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                Т. ПЕТКОВА

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    В. ВЪЛЧЕВ

ЧЛЕН:                               СЛ. БАЛЧЕВА

ЧЛЕН:                               СТ. ГОВЕДАРОВ

ЧЛЕН:                               Г. МИЛАНОВ

ЧЛЕН:                               Н. ВЛАХОВА

ЧЛЕН:                               Р. ГЕОРГИЕВ

 

 

VІI. ПК “3АКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                Д. ГОРНАКОВ

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    АДВ. Г. ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН:                               ИВ. ТАХЧИЕВ

ЧЛЕН:                               ЯС. КИРОВ

ЧЛЕН:                               ЯВ. БРЪНКОВ

ЧЛЕН:                               Р. БАНКОВ

ЧЛЕН:                               К. ГЕОРГИЕВА

 

 

VІІI. ПК ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               Л. КЕРЕМЕДЧИЕВ

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Т. ТОДОРОВ

ЧЛЕН:                              ИВ. ТАХЧИЕВ

ЧЛЕН:                              ЕМ. КРЕМЪКОВА

ЧЛЕН:                              ЕФТ. ВАЖАРОВ

ЧЛЕН:                              КР. ЙОРДАНОВ

ЧЛЕН:                              К. КАЛИМАНОВ