Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Публикуване по чл.15 ПМС №3/2014 г.

На основание чл.15 от ПМС №3 от 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 година, Община Ямбол публикува утвърдените бюджети на следните второстепенни разпоредители на делегиран бюджет:

 

ОУ "Любен Каравелов" б-т 2014 г.

ОУ "Николай Петрини" б-т 2014 г.

ЦДГ "Валентина" б-т 2014 г.

ЦДГ "Радост" б-т 2014 г.

ЦДГ "Щастливо детство" б-т 2014 г.

ОДЗ "Свобода" б-т 2014 г.