Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Контакти » телефонен указател

  

СТАЯ

И М Е

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН

205

ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА

681-204, 66 22 66

210

КАМЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

681-210

209

МИХАИЛ КЕРЕМИДЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

681-209

208

ЕНЧО КЕРЯЗОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

681-208

207

АНТОН ШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

681-207, 66 22 82 

 

СЕКТОР  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

201

 ДИАНА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК СЕКТОР

681-201

221  ДИМИТРИНА КЕРАНКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 681-225 

221 ГЕОРГИ РУСЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

681-221

 

 

109

ОБЩ. СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ
      ДЕЖУРНИ

 

681-109

 

332

ПОЛИЦИЯ

 

681-332