Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Преброяване 2021

П Р Е Б Р О Я В А Н Е    2021г.

 Поради необходимостта от набиране на достатъчен брой преброители и контрольори, Общинската преброителна комисия за община Ямбол ще продължи да приема заявления на кандидати до 26.11.2020 г. включително.

 

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021  и от census 2021.bg интернет страницата на община Ямбол.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, като за община Ямбол преброителите ще са 177, а контрольорите  50.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Трябва да бъдат и комуникативни. Преброителите ще са ангажирани през деня от 08.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки- формат за документи (Две снимки са необходими, само в случай, че кандидатът не е дал съгласието си в попълненото от него заявление да бъде използвана снимката му от Регистър „Български документи за самоличност" във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, т.е. ако в заявлението кандидатът е дал съгласие, като е поставил отметка, снимки не се изискват.),  до 30 октомври 2020 година в Центъра за административно обслужване- Ямбол , ул. „Г. С. Раковски“ № 7,  – в работен ден от 08:00 до 18:00 часа и в събота от 8:30 до 12:30 часа.

 

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител

Макет на автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

 

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/