Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Секретар

Секретар

Секретар на община Ямбол
Камелия Любенова
секретар на Община Ямбол

е родена през 1971 година в град Ямбол. Висшето си образование завършва в БСУ, специалност "Право", степен "магистър". Специализира административно право. Преминала е курс на обучение в областта на американското, френското и нидерландското данъчно право.

Трудов стаж:
През 1998 година започва работа в териториално управление на данъчната администрация в град Ямбол.
От 2006 г. заема длъжността старши юрисконсулт в ТД на НАП Ямбол.
От 2010 г. досега е главен юрисконсулт в ТД на НАП Бургас, офис Ямбол.
Владее руски и английски език. Семейна с две деца.

Отговаря за дейността на следните дирекции, отдели и сектори:

- Дирекция "Административно обслужване и логистика"
- Дирекция "Правни дейности"
- Дирекция "Местни приходи"
- Дирекция "Общинска собственост и икономически дейности"
- Отдел "Бюджетно счетоводство"
- Сектор "Бюджет"
- Сектор "Човешки ресурси"