Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Социални дейности » Комплексен център за деца и възрастни » Център за настаняване от семеен тип

Център за настаняване от семеен тип

Интернет страница

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга, разкрита по проект Проект BG051PO001-5.2.06-0048-C0001 „В МОЯ НОВ ДОМ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,Бюджетна линия BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”на община Ямбол в партньорство с ИМКА – Габрово. От март 2012г. Центътът фуккционира като дейност, финансирана от държавния бюджет.

Центърът  за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е нов вид социална услуга от резидентен тип  за деца лишени от родителска грижа. Основната идея на Центъра е отглеждането и възпитанието на децата да се реализира в среда  възможно най-близка до семейната. За това в този Център живеят ограничен брой деца – 12, от които  4 момичета и 8 момчета. За тях се грижат дeвет  души персонал, работещи на смени, с цел осигуряване на постоянна грижа. Жилищните пространства са така организирани, че да наподобяват максимално домашна обстановка, която да благоприятства развитието на децата и да им показва семеен модел. Основна задача на екипа е да осигури индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване на всяко дете и цели изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

Организирането на живота  в Центъра  и услугите са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. 

Основен принцип на работата в Центъра е  гарантиране интереса на всяко дете – т.е осигуряване на основните жизнени потребности от храна, подслон, сигурност; безопасна среда; предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на детето, съобразно с неговите потребности и възможности.

Децата, живеещи в ЦНСТ Ямбол, имат възможността да участват в приготвянето на храна всеки уикенд, да вземат решения свързани с менюто, да изразяват мнението си свободно.

Една част от тях участват в школа по народни танци.

Повечето от децата са живели преди преместването им в институции и познават твърде малко от нормалния всекидневен живот. Животът им в ЦНСТ дава възможност да имат нормално детство и повече възможности за тяхното бъдеще.

ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА

Право на всяко дете е да израстне в любяща среда със своите родители. За съжаление не всички деца имат тази възможност и се налага да се разделят с тях, но каквато и да е причината, всички те заслужават да получат най-добрата грижа, за да станат отговорни родители.

Основната ни цел е да намерим семейство за всяко дете, но не винаги това е възможно. Опитваме се да съберем детето с неговите биологични родители, когато това е в най- добър интерес, в случай че е невъзможно тогава търсим начини за настаяване в приемно семейство или да бъдат осиновени. Някои от децата  ще останат  за остатъка от детството си в ЦНСТ и след това ще получат подкрепа за независим начин на живот.

НИЕ ЦЕЛИМ:

 • Нормални условия на живот и тяхната интеграция в общността
 • Да подкрепим образованието им и развитието на техните социални и жизнени умения, с цел подготовка живота им на възрастни
 • Да работим за преодоляване последиците от негативните емоции от ранния им живот
 • Да подготвим децата за настаняване в приемни семейства или осиновители
 • Да подпомогнем децата за връщането им в биологичните им семейства
 • Да подкрепим контакта на децата с техните родители и роднини

ЗА РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА ДЕЦА НАСТАНЕНИ В  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Ако вашето дете не може да живее в къщи с вас и в момента живее в ЦНСТ, все още има неща, които можете да направите за да го подкрепите. Въпреки , че може и да не сте в състояние да се грижите за детето си, защото сте болни или нямате финансовата възможност, вашето дете все още има нужда да знае, че го обичате и се интересувате от неговото развитие.Това са някои от нещата, които можете да направите за да помогнете на вашето дете:

 • Редовно да го посещавате, като предварително сте уговорили срещата с персонала на Центъра
 • Да се обаждате на детето си по телефона, особено на рождения му ден и празници
 • Никога не обещавайте на детето си неща, които не може да изпълните
 • Предупредете персонала в случай че се премествате и се налага да смените местожителството си, за да може екипа да се свързва с вас при нужда.
 • Участвайте редовно в срещите, които организират специалистите за да се обсъждат въпросите свързани с развитието на вашето дете
 • При възможност да го вземате в къщи за ваканции и празници.

ЗА СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩНОСТТА

Центъра за настаняване от семеен тип, може би се намира до вашия блок или близо до мястото където живеете; може би забелязвате децата които отиват на училище или играят във  вашия квартал. Може би сте ги срещали с персонала за пазаруват от местните  магазини,да ходят в  парка или читалището?

Искаме да бъдем добри съседи и да участваме във всички аспекти на обществения живот. Надяваме се, че ще приемете децата и ще проявите разбиране и интерес  към тях. Те искат същите неща като вашите деца – да бъдат обичани; да имат приятели; да се справят добре в училище и да се забавляват.Тъй като не са имали възможността да израстнат в семейството си, те срещат трудности  с тези неща и вие можете да ни помогнете като:

 • Сте приятелски настроени към тях и се опитате да ги разберете
 • Каните ги на обществени мероприятия и празненства
 • Насърчавате вашите деца да си играят с тях
 • Разговаряте с  персонала
 • Споделяте, това което ви тревожи относно поведението на децата
 • Споделяте и хубавите моменти с персонала на центъра.

ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Ние осъзнаваме, че образованието и положителния опит в училище и детската градина оказват влияние до голяма степен на бъдещия потенциал на децата и способностите им да се интегрират и да станат пълноценни граждани. Всяко дете за нас е уникално и се опитваме да развием неговия максимален потенциал независимо от капацитета му. Целите ни за подкрепяне на образованието са:

 • Работа в тясно сътрудничество с училища и детски градини
 • Екипни срещи с педагогическия персонал 
 • Насърчаваме децата да си подготвят домашните и ги подкрепяме независимо от техните образователни дефицити
 • Активно участие на нашите деца в мероприятията организирани в училище и детски градини
 • Насърчаваме децата активно да участват в изънучилищните мероприятия
 • Развитие на индивидуалния талант и интерес на детето.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ УСЛУГАТА

Съществуват няколко начина, чрез които обществото би могло да подкрепи услугата  ЦНСТ. Дори и най- малкия интерес  ще бъде високо  оценен.  Гарантираме, че паричните средства  или дарения в натура отиват директно при децата. Всички дарения се записват, отчитат и могат да бъдат проверени.

Бихте могли да донесете като:

 • Парични средства за закупуване на вещи  от които се нуждаят децата в ЦНСТ
 • Дарения  в натура за нуждите на децата, например  торта за рожден ден, играчки, книги, дрехи и др.
 • Спонсорирате заниманието на дадено дете, като рисуване, танци, театър, спорт
 • Да отделите от вашето време и използвате вашите умения  за насърчаване таланта на дадено дете
 • Станете доброволец или приятел на дете от ЦНСТ по време на групови занимания
 • Може да предоставите база за отдих на море, планина или на село или да ни подкрепите финансово да реализираме детската мечта - морето.