Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Отдел Информационни технологии и Център за услуги и информация


Отдел Информационни технологии и Център за услуги и информация


Основни дейности:

  • проучва нуждите на общинска администрация от софтуерно и хардуерно обезпечаване и осигурява, поддържа и контролира използването на наличната компютърна техника, операционните системи, сървърите и локалната мрежа;
  • поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината;
  • организира обучения и оказва методическа помощ на специалистите при използване на внедрения софтуер и компютърна техника;
  • приема и регистрира входящите документи за услуги от физически и юридически лица и предава изготвените по тяхно искане документи;
  • организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината;
  • осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция
: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч. /ЦУИ - 08.00÷18.00/
Началник отдел „Информационни технологии и Център за услуги и информация”: Мария Йоргова
тел. 046/681429, етаж 4, стая 429

ИОТ и ГИС:
   Главен експерт: Христина Христова – тел. 046/681430, ет.4, стая 430   
   Младши експерт: Елена Иванова – тел. 046/681415, ет.4, стая 415
  
Центърът за услуги и информация:
   Младши експерт: Никола Деянов – тел. 046/681117, гише №17 
   Младши експерт: Христина Дунакова – тел. 046/681101, гише №1  
   Младши експерт: Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4      
   Главен специалист: Галя Кръстева – тел. 046/681105, гише №5
   Главен специалист: Валентина Петрова – тел. 046/681107, гише №6,7
   Главен специалист: Хрисонка Арабаджиева – тел. 046/681108, гише №8 
   Главен специалист: Красимир Николов – тел. 046/681108, гише №9


Получаване на готови документи: тел. 046/681101, гише №1