Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Сектор ПОРОбС


Сектор Подпомагане и осигуряване работата на ОбС


Основни дейности:

  • поддържа система за контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет;
  • следи за своевременния отговор на питанията на общинските съветници;
  • осигурява помещения за заседанията на постоянните и временни комисии и връзката им с общинската администрация;
  • обезпечава работата на постоянните и временни комисии на общински съвет;
  • извършва деловодното обслужване на общинския съвет;
  • поддържа в актуален вид приетите от общинския съвет правилници, наредби, решения и инструкции.


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.
Началник сектор „"Подпомагане и осигуряване работата на ОбС"”: Илиана Иванова
тел. 046/681202, етаж 2, стая 202
Експерти:
   Младши експерт: Анелия Господинова - тел. 046/681216, ет.2, стая 216