Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Отбрана и сигурност

Отбрана и сигурност 

 

Заповед № РД/02-00670 от 06.11.2018г. във връзка с подготовката на община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2018-2019 година

Заповед № РД/02-00669 от 06.11.2018г. във връзка с осигуряване на пожарната безопасност на административни,производствени и жилищни сгради и райони на територията на община Ямбол

Заповед № РД/02-00668 от 06.11.2018г. във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на община Ямбол

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване.

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан. Правила при свлачища.

Правила за  безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества.

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности.

Семеен комплект за бедствия.

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му.

Правила за безопасно поведение при земетресение.

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини.

Правила за безопасно поведение при наводнение.

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване.

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове.