Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Отбрана и сигурност

Отбрана и сигурност 

 

Заповед РД/02-00242 от 29.03.2019 във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол.

Заповед РД/02-00243 от 29.03.2019 във връзка с осигуряването на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на община Ямбол.

Заповед РД/02-00235 от 28.03.2019 във връзка с необходимостта от създаване на условия за обезопасяването на водните площи и предотвратяването на нещастни случаи при къпане и плуване на територията на община Ямбол.

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване.

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан. Правила при свлачища.

Правила за  безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества.

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности.

Семеен комплект за бедствия.

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му.

Правила за безопасно поведение при земетресение.

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини.

Правила за безопасно поведение при наводнение.

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване.

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове.