Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за верен ЕГН


Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Правно основание: чл.120 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Удостоверение за раждане и/или друг удостоверителен документ

Такса: Не се таксува.

Срок: 2 работни дни

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: Началник ТЗ „ГРАО”


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ