Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заявяване на административни услуги по гражданско състояние, чрез общината до други общини


Заявяване на административни услуги по гражданско състояние, чрез общината до други общини

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.88 от АПК; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление с точно описание на услугата до съответната община
2. Квитанция за платена такса /цена на услугата/ по сметката на общината, извършваща услугата

Цена: 5.00 лева

Срок: 10 дни


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ