Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Услуги » Други услуги

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ДРУГИ УСЛУГИ

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услугиса на разположение в ЦАО, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,както и на интернет адреса на Общината в раздел „УСЛУГИ И БЛАНКИ”.


     Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3