Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за данъчна оценка


Издаване на удостоверение за данъчна оценка


Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал. 1, т.14 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

1.1. За деклариран имот
        Необходими документи:
        1. Искане по образец
        2. Документ за самоличност
        Такса и срок на изпълнение:
        До 14 дни – 6.00 лв.
        До 7 дни – 12.00 лв.
        До 24 часа – 18.00 лв.

1.2. За земеделски земи
        Необходими документи:
        1. Искане по образец
        2. Документ за самоличност
        3. Удостоверение за коефициентите на земята /от Общинска служба по земеделие и гори/
        Такса и срок на изпълнение:
        До 14 дни – 6.00 лв.
        До 7 дни – 12.00 лв.
        До 24 часа – 18.00 лв.
 


1.3. За нежилищни имоти на юридически лица
        Необходими документи:
        1. Искане по образец
        2. Документ за самоличност на представляващия ЮЛ
        3. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ       
        Такса и срок на изпълнение:
        До 14 дни – 6.00 лв.
        До 7 дни – 12.00 лв.
        До 24 часа – 18.00 лв.
 


1.4. За незавършено строителство
        Необходими документи:
      1. Искане по образец
      2. Документ за самоличност
      3. Удостоверение за етапа на завършеност на строителството
      4. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ

        Такса и срок на изпълнение:
        До 14 дни – 6.00 лв.
        До 7 дни – 12.00 лв.
        До 24 часа – 18.00 лв.
    

   
Срок на валидност:
6 месеца /в рамките на календарната година/

Технология на извършване: ЦУИ
Подписва: инспекторът, издал удостоверението

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ