Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ


Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

Подава се в случаите, когато наследодателят няма преки наследници

Правно основание: чл.32 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Удостоверение за наследници, смъртен акт, удостоверения за данъчни оценки на всички имоти на починалия, удостоверение за застрахователна стойност на МПС-то на починалия
2. Попълнена декларация по чл. 32 от ЗМДТ

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ