Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ


Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Правно основание: чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Договор за получено дарение
3. Попълнена декларация по чл. 49 от ЗМДТ

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ