Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ


Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ

Правно основание: ЗМДТ, чл.29, ал.1, т.16 от НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Копие от талона на превозното средство
3. Копие от договора за покупко-продажба на превозното средство
4. Попълнена декларация по чл. 54 от ЗМДТ:
         - за притежаван лек автомобил 
         - за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Такса:
не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МПКЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ