Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Попълнена декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ за освобождаване от ТБО

Такса:
не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ