Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци


Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Попълнена декларация по чл. 67 от ЗМДТ за съдовете за ТБО, които ще се ползват

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ