Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и обработване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък


Приемане и обработване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 61н от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Попълнена декларация по чл.61н от ЗМДТ


Срок на изпълнение: до 14 дни

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ