Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на заверено копие от подадени данъчни декларации


Издаване на заверено копие от подадени данъчни декларации

Правно основание:
ЗМДТ, НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ


Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Попълнено искане за извършване на услугата

Такса: 4.00 лева


Срок на изпълнение: 3 дни


Срок на валидност: безсрочно

Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол
Заверява : Архивист


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ